Jelsby Angel Triselya Rikumahu, S.Pd
NIK: 8171046001920002
NIP: -
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Hunuth, 20 Januari 1992
Agama: Kristen
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Ekonomi
Status: Guru Honor
Jenis GTK: Wali kelas, Guru Mata Pelajaran dan Pembina Osis
Alamat : Hunuth/Durian Patah

082198657882
rikumahujelsby@gmail.com
Jelsbyangel Rikumahu